Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Marlon Finpuds

Marlon Finpuds

MørTop

MørTop

Produkter Pudse- og opmuringsmørtel Hæftemørtel TC
Pudse- og opmuringsmørtel

Hæftemørtel TC

Varenummer: 100055220

Universal klæbemørtel

Standardvare

Choose worksite

Marlon hæftemørtel TC er et cementbaseret, fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet består af hydratkalk, cement og klæbeforbedrende additiver samt ovntørret kvartssand. Produktet er med kornstørrelsen (Dmaks) 1 mm. Marlon Hæftemørtel TC giver ved sin sammensætning optimal bearbejdelighed og vedhæftning på kritiske og ikke sugende underlag.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres straks efter brug med vand. Afhærdet Hæftemørtel TC kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Hæftemørtel TC tilsættes rent, koldt vand til ønsket konsistens (se vandtilsætning) efterfulgt af en effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt indtil der opnås en homogen mørtel. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller en grov tandspartel afhængig af underlag, lagtykkelse og opgave. Lagtykkelsen er retningsgivende mellem 2-5 mm. Finish kan foretages med filtsebræt. I tvivlstilfælde anbefales en prøveblanding.

Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelse. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen beskyttes mod nedbør og frost. Marlon Hæftemørtel TC kan efterbehandles med de fleste puds- og malingsprodukter.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementslam, olie, pudsrester eller forurening, som kan forhindre god vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste og tørre underlag.

Anvendelsesområder

Marlon Hæftemørtel TC anvendes som hæftebro på ikke sugende underlag som keramiske fliser, gipsplader, spånplader, krydsfiner, fastsiddende maling m.m. Ligeledes kan Marlon Hæftemørtel TC anvendes til tyndpuds- og vandskuringsopgaver oven på afrenset beton, kalksandsten, porebeton og glatte maskinsten. Er særdeles velegnet til udformning af murstensmønstre på ovennævnte plademateriale, puds, beton m.m. På kritiske underlag hvor der er risiko for revnedannelser kan Marlon Hæftemørtel TC med fordel anvendes sammen med et armeringsnet. Anvendes Marlon Hæftemørtel TC udendørs på overflader der har været behandlet med f.eks. plastmaling, silikone eller lignende, afrenses der ned til bæredygtigt underlag. Efterfølgende tyndpuds- og filtsning kan udføres med Marlon MørTop (se separat datablad).

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Hæftemørtel TC

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon hæftemørtel TC er et cementbaseret, fabriksfremstillet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet består af hydratkalk, cement og klæbeforbedrende additiver samt ovntørret kvartssand. Produktet er med kornstørrelsen (Dmaks) 1 mm. Marlon Hæftemørtel TC giver ved sin sammensætning optimal bearbejdelighed og vedhæftning på kritiske og ikke sugende underlag.

  • Alsidig anvendelse
  • Ud- og indvendig brug
  • Særdeles gode klæbeegenskaber
  • Polymermodificeret
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Hæftemørtel TC anvendes som hæftebro på ikke sugende underlag som keramiske fliser, gipsplader, spånplader, krydsfiner, fastsiddende maling m.m. Ligeledes kan Marlon Hæftemørtel TC anvendes til tyndpuds- og vandskuringsopgaver oven på afrenset beton, kalksandsten, porebeton og glatte maskinsten. Er særdeles velegnet til udformning af murstensmønstre på ovennævnte plademateriale, puds, beton m.m. På kritiske underlag hvor der er risiko for revnedannelser kan Marlon Hæftemørtel TC med fordel anvendes sammen med et armeringsnet. Anvendes Marlon Hæftemørtel TC udendørs på overflader der har været behandlet med f.eks. plastmaling, silikone eller lignende, afrenses der ned til bæredygtigt underlag. Efterfølgende tyndpuds- og filtsning kan udføres med Marlon MørTop (se separat datablad).

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementslam, olie, pudsrester eller forurening, som kan forhindre god vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste og tørre underlag.

Marlon Hæftemørtel TC tilsættes rent, koldt vand til ønsket konsistens (se vandtilsætning) efterfulgt af en effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt indtil der opnås en homogen mørtel. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller en grov tandspartel afhængig af underlag, lagtykkelse og opgave. Lagtykkelsen er retningsgivende mellem 2-5 mm. Finish kan foretages med filtsebræt. I tvivlstilfælde anbefales en prøveblanding.

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelse. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen beskyttes mod nedbør og frost. Marlon Hæftemørtel TC kan efterbehandles med de fleste puds- og malingsprodukter.

Marlon Hæftemørtel TC må ikke påføres ved temperaturer under +5°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres straks efter brug med vand. Afhærdet Hæftemørtel TC kan kun fjernes mekanisk.

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalk/cementbaseret klæbemørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 1 mm.

Tilsætningsstoffer
Klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Moderat

Vandtilsætning
3,8-4,2 l pr. 20 kg.

Åbningstid
Ca. 60 min., afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 2-10 mm. Retningsgivende.

Forbrug
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m²/mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn Ca. 5 MPa DS/EN 1015-11
Densitet (våd) Ca. 1700 kg/m³ DS/EN 1015-6
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 1000552  
Pr nr. 2179770  
DB-nr. 1816386  
Version 06.16 erst. 07.14  

 


 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 23
DoP 1000552
DS/EN 998-1
Pudsemørtel type GP anvendes til pudsning ind- og udvendigt.

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Varmeledningsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.