Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Øvrige produkter Facadeimprægnering
Superplast PC40

Superplast PC40

Graffiti Rens

Graffiti Rens

Produkter Øvrige produkter Facadeimprægnering
Øvrige produkter

Facadeimprægnering

Varenummer: 230041620

Standardvare

Choose worksite

Marlon Facadeimprægnering er et unikt produkt på basis af en vandig siloxan og nano emulsion til pleje og vedligeholdelse af de fleste absorberende mineralske overflader, hvor der ønskes en vandafvisende imprægnering. Marlon Facadeimprægnering er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi som trænger dybt ind i underlaget og forbinder sig aktivt til overfladen, hvilket gør den modstandsdygtig over for biologiske begroninger.

Marlon Facadeimprægnering kan anvendes på såvel nye som gamle materialer. Imprægneringen frisker overfladen op og danner en usynlig vandafvisende barriere, som ikke tillader vandindtrængning uden at ændre damptranspiration. Tåler rengøring og afvaskning.

Specifikationer
Rengøring

Sprøjte, ruller og pensler renses umiddelbart efter brug med vand.

Udførelse

Marlon Facadeimprægnering kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Ældre underlag skal rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk/manuel rengøring med en stiv børste, alternativ med højtryksrenser. Overflader med misfarvning og begroning af alger, mos o.lign. behandles før og efter afrensning med Marlon algefjerner og spules til sidst grundigt med rent vand. Det samme gælder stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling.

Marlon Facadeimprægnering påføres den nye eller afrensede tørre overflade i rigelige mængder med en bred pensel, eller bedst en lavtrykssprøjte (max 10 bar) eller lign. Der skal påføres ca. 1 liter imprægneringsvæske pr. 3-5 kvm., afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugeevne. En påføring er nok til normale overflader, men ønsker man at påføre en ekstra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring. Optimal udførselstemperatur er mellem 5° og 30°C., og aldrig under 5°C pga. emulsionens frysepunkt.

Forarbejde

Overfladen skal være tør, ren og absorberende for at sikre en dyb indtrængning. Ikke-absorberende materialer der ikke skal behandles, afdækkes da imprægnering kan danne en overfladisk film, der med tiden hærder og kan være svær at fjerne. I tilfælde af utilsigtet forurening kan filmen fjernes med rengøringsmidler, der normalt anvendes til fjernelse af silikone eller opløsningsmiddel til fjernelse af maling.

Anvendelsesområder

Marlon Facadeimprægnering er særlig velegnet som vandafvisende imprægnering på porøse byggematerialer, såsom sandsten, mursten (tegl), terrakotta, cementfliser, cementbaseret puds og beton m.m.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Facadeimprægnering

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Facadeimprægnering er et unikt produkt på basis af en vandig siloxan og nano emulsion til pleje og vedligeholdelse af de fleste absorberende mineralske overflader, hvor der ønskes en vandafvisende imprægnering. Marlon Facadeimprægnering er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi som trænger dybt ind i underlaget og forbinder sig aktivt til overfladen, hvilket gør den modstandsdygtig over for biologiske begroninger.

Marlon Facadeimprægnering kan anvendes på såvel nye som gamle materialer. Imprægneringen frisker overfladen op og danner en usynlig vandafvisende barriere, som ikke tillader vandindtrængning uden at ændre damptranspiration. Tåler rengøring og afvaskning.

  • Særdeles høj reduktion af vandabsorption
  • Farveløs
  • Reducerer begroninger af mos, alger og sorte skimmelsvampe
  • Vandperle- og selvrensende effekt
  • Ingen dannelse af overfladisk film
  • Beskytter effektivt mod klorider- og saltindtrængning
  • Forebygger saltudblomstringer
  • Langtidsvirkende, 10-15 år

Marlon Facadeimprægnering er særlig velegnet som vandafvisende imprægnering på porøse byggematerialer, såsom sandsten, mursten (tegl), terrakotta, cementfliser, cementbaseret puds og beton m.m.

Overfladen skal være tør, ren og absorberende for at sikre en dyb indtrængning. Ikke-absorberende materialer der ikke skal behandles, afdækkes da imprægnering kan danne en overfladisk film, der med tiden hærder og kan være svær at fjerne. I tilfælde af utilsigtet forurening kan filmen fjernes med rengøringsmidler, der normalt anvendes til fjernelse af silikone eller opløsningsmiddel til fjernelse af maling.

Marlon Facadeimprægnering kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Ældre underlag skal rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk/manuel rengøring med en stiv børste, alternativ med højtryksrenser. Overflader med misfarvning og begroning af alger, mos o.lign. behandles før og efter afrensning med Marlon algefjerner og spules til sidst grundigt med rent vand. Det samme gælder stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling.

Marlon Facadeimprægnering påføres den nye eller afrensede tørre overflade i rigelige mængder med en bred pensel, eller bedst en lavtrykssprøjte (max 10 bar) eller lign. Der skal påføres ca. 1 liter imprægneringsvæske pr. 3-5 kvm., afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugeevne. En påføring er nok til normale overflader, men ønsker man at påføre en ekstra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring. Optimal udførselstemperatur er mellem 5° og 30°C., og aldrig under 5°C pga. emulsionens frysepunkt.

En yderligere imprægnering på materialer med utilstrækkelig eller defekt imprægnering/ behandling kan kun efterbehandles med produkter, der er fremstillet med lignende kemiske baggrund som Marlon Facadeimprægnering. Foretag altid et prøveopstrøg på et lille et testområde for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes at produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da dette kan medføre mattering.

Sprøjte, ruller og pensler renses umiddelbart efter brug med vand.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Konsistens 
Vandig væske

Farve
Farveløs efter påføring

Tørretid
Ca. 1-2 timer ved 20°C. (60% relativ fugtighed) Gennemhærdet efter 3-4 døgn ved 20°C.

Rækkeevne
1 ltr. pr 3–5 kvm overflade.

Påføring
Pensel, langluvet malerulle eller lavtrykssprøjte

Fortynding
Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet

Opbevaring
Min 12 måneder i lukket emballage. Opbevares tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn

Vare nr. 
230041620

Malkode (93)
00-1

Emballage
5, 20 og 1000 l

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.