Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Byggespartel

Byggespartel

Kombiklæb LET

Kombiklæb LET

Produkter Lim og håndspartel Blokklæber
Lim og håndspartel

Blokklæber

Varenummer: 100059220

Cementbunden tyndfugeklæber

Standardvare

Choose worksite

Marlon Blokklæber er en cementbaseret standfast klæber, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Blokklæber har særdeles gode klæbeegenskaber og bearbejdelighed. Kan benyttes uden- som indendørs.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon Blokklæber kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Blokklæber er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Manuel blanding fortages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris. Det anbefales at tilsætte ¾ af vandmængden i spand/ balje, derefter tørpulveret og en efterfølgende effektiv blanding imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt til der opnås en klumpfri og letbearbejdelig mørtel, efterfulgt af 5 min henstand og genoprøring.

Udførelse

Den færdigblandede masse fordeles på den vand- eller lodrette flade med limske, stålspartel eller andet egnet materiel. Marlon Blokklæber påføres hele fladen i en mængde, så der fremkommer en overskydende masse ved samlingerne når elementer/blokke stødes sammen. Forarbejdningstiden er ca. 3 timer ved en temperatur på 20°C. Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil forkorte forarbejdnings- og hærdetiden.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, mørtelrester eller anden forurening, der kan forhindre vedhæftning.

Anvendelsesområder

Marlon Blokklæber anvendes til sammenlimning af blokmurværk, vægelementer plader m.m. hvor materialet typisk er porebeton/ gasbeton. Anvendes på vandrette som lodrette flader, (glider ikke) samt til spartling og reparation i lagtykkelser op til 5 mm.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Blokklæber

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Blokklæber er en cementbaseret standfast klæber, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Blokklæber har særdeles gode klæbeegenskaber og bearbejdelighed. Kan benyttes uden- som indendørs.

  • Standfast klæber
  • Gode klæbeegenskaber
  • Vand- og frostbestandig
  • Tilsat klæbeforbedrende additiv
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Blokklæber anvendes til sammenlimning af blokmurværk, vægelementer plader m.m. hvor materialet typisk er porebeton/ gasbeton. Anvendes på vandrette som lodrette flader, (glider ikke) samt til spartling og reparation i lagtykkelser op til 5 mm.

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, mørtelrester eller anden forurening, der kan forhindre vedhæftning.

Manuel blanding fortages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris. Det anbefales at tilsætte ¾ af vandmængden i spand/ balje, derefter tørpulveret og en efterfølgende effektiv blanding imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt til der opnås en klumpfri og letbearbejdelig mørtel, efterfulgt af 5 min henstand og genoprøring.

Den færdigblandede masse fordeles på den vand- eller lodrette flade med limske, stålspartel eller andet egnet materiel. Marlon Blokklæber påføres hele fladen i en mængde, så der fremkommer en overskydende masse ved samlingerne når elementer/blokke stødes sammen. Forarbejdningstiden er ca. 3 timer ved en temperatur på 20°C. Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil forkorte forarbejdnings- og hærdetiden.

Arbejde med Marlon Blokklæber bør ikke foregå ved temperaturer lavere end +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost under hærdningen.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon Blokklæber kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Blokklæber er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Funktionsmørtel type T Cementbaseret blokklæber.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Klæbeforbedrende additiver.

Miljø
Aggressiv.

Farve
Hvid.

Vandtilsætning
Ca. 22-23 % af tørpulvervægten. 4,4-4,7 l/sæk.

Anvendelsestid
2-3 timer, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse
Ca. 1-5 mm. Retningsgivende.

Cementtype
Portlandcement.

Forbrug
Ca. 1,5 kg tørprodukt pr. m2/mm lagtykkelse.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 7 døgn 6 MPa DS/EN 1015-11
Trykstyrke, 28 døgn 10 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 7 døgn 2 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 2,5 MPa DS/EN 1015-11

 


 

Information    
Varenr 1000592  
Pr nr.    
Version 11.15 erst. -  

 


 

{ce}

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 10592
EN 998-2
1073
Funktionsmørtel type T: Muremørtel til udvendigt brug i elementer/blokke der er underlagt statiske krav.

 


 

Trykstyrkeklasse M10
Vedhæftningsstyrke NPD
Kloridindhold NPD
Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Varmeledningsevne/densitet NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.