Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Flydemørtel TurboFlow 5 HS
TurboFlow 5 HS

TurboFlow 5 HS

TurboFlow 20

TurboFlow 20

Produkter Flydemørtel TurboFlow 5 HS
Flydemørtel

TurboFlow 5 HS

Varenummer: 100029120

Standardvare

Choose worksite

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon TurboFlow 5 HS kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon TurboFlow 5 HS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon TurboFlow 5 HS tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af en effektiv blanding i balje/spand med en egnet propelmixer. Vandet tilsættes i baljen/spanden, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Produktet blandes til en homogen letflydende masse, det anbefales maks. 1 minuts blandetid. Anvendes direkte efter blanding grundet sin korte afbindingstid.

Udførelse

Marlon TurboFlow 5 HS skal anvendes umiddelbart efter blanding, da afbindingstiden er væsentlig hurtigere end ved traditionelle flydemørtler. Åbningstiden er ca. 5 min. ved +20°C. Den færdigblandede masse hældes direkte ned i det afgrænsede område. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede underlag bør have en trækstyrke på min. 1,5 MPa og fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade.

Anvendelsesområder

Marlon TurboFlow 5 HS anvendes til støbning af topringe i forbindelse med bl.a. WM Tool FO-60 forskalling, understøbning af faste eller justerbare brøndkarme samt andre lignende opgaver, hvor der kræves en hurtig hærdetid og trykstyrke. Anvendes til både ind- og udvendige reparationer/opgaver og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:TurboFlow 5 HS

No Related Posts

Produktbeskrivelse

  • Gode flydeegenskaber
  • Særdeles hurtig afbinding
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Kan belastes efter 30 min.
  • Svindkompenseret
  • Vand- og frostbestandig
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon TurboFlow 5 HS anvendes til støbning af topringe i forbindelse med bl.a. WM Tool FO-60 forskalling, understøbning af faste eller justerbare brøndkarme samt andre lignende opgaver, hvor der kræves en hurtig hærdetid og trykstyrke. Anvendes til både ind- og udvendige reparationer/opgaver og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede underlag bør have en trækstyrke på min. 1,5 MPa og fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade.

Marlon TurboFlow 5 HS tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af en effektiv blanding i balje/spand med en egnet propelmixer. Vandet tilsættes i baljen/spanden, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Produktet blandes til en homogen letflydende masse, det anbefales maks. 1 minuts blandetid. Anvendes direkte efter blanding grundet sin korte afbindingstid.

Marlon TurboFlow 5 HS skal anvendes umiddelbart efter blanding, da afbindingstiden er væsentlig hurtigere end ved traditionelle flydemørtler. Åbningstiden er ca. 5 min. ved +20°C. Den færdigblandede masse hældes direkte ned i det afgrænsede område. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.

Opgaver med Marlon TurboFlow 5 HS bør ikke udføres ved temperaturer lavere end 0°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon TurboFlow 5 HS kan kun fjernes mekanisk.

Marlon TurboFlow 5 HS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret hurtighærdende flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Sorteret og ovntørret kvartssand (Dmaks) 0,5 mm.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning
18-19% af tørpulvervægten (3,6-3,8 l pr. 20 kg/sæk).

Åbningstid
Ca. 5 min. afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 11 l pr. 20 kg.

Cementtype
Specialcement.

Lagringstid
Min. 6 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 55 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 10 MPa DS/EN 12190
Vedhæftningsstyrke, 28 døgn > 3 MPa DS/EN 1542
Kloridindhold ≤ 0,02 vægt% DS 1017-15
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 1000291  
Pr nr. 4341970  
Version 08.17 -  

 


 

{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 17
DoP 1000291
EN 1504-3
1073
Hurtighærdende cementbaseret flydemørtel til specialopgaver

 


 

Trykstyrke > 45 MPa
Kloridindhold ≤ 0,05%
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elaticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompabilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overenstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.