Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter NHL NHL Hæftemørtel Hvid
NHL 2 Finpuds

NHL 2 Finpuds

Produkter NHL NHL Hæftemørtel Hvid
NHL

NHL Hæftemørtel Hvid

Varenummer: 160000520

Universal klæbemørtel

Standardvare

Choose worksite

NHL Hæftemørtel er en diffusionsåben hæfte-, klæbe- og reparationsmørtel fremstillet af St. Astier naturlig hydraulisk kalk (NHL), ovntørret kvartssand, naturlatex (vedhæftningsforbedrende, naturligt og ikke kemisk) og mineralsk tilslag. Skal kun tilsættes vand. Mørtlen kan desuden indfarves med tonemix eller indfarves fra fabrik ved større arbejder.

Mørtlen er meget miljøvenlig, da den optager C02 under hærdningen. Den indeholder ingen farlige stoffer og giver ingen afgasning. Ved at bruge NHL hæftemørtel, opnås et sundt og rent indeklima, til gavn for alle der færdes i det, men specielt folk med astma eller allergi.

Specifikationer
Rengøring

Maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Tørmørtlen og ca. 80% af blandevandet tilsættes en egnet tvangsblander. Under en effektiv blanding tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, til der opnås en bearbejdelig og homogen mørtel uden klumper. Manuel blanding kan foretages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris. Blandetiden skal være min. 5 minutter, og der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 2 timer. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Udførelse

Påføring: Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller grov tandspartel, afhængigt af underlag, lagtykkelse og opgave. Til større opgaver kan der med fordel anvendes en egnet sprøjte-pudsmaskine.

Tynde pudslag: Ved anvendelse som pudslag (4-8 mm) kan det, specielt på svagt/ikke-sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lagsbehandling. Første dag påføres hæfteog klæbemørtlen som et grundingslag. Tidligst næste dag påføres næste lag til den ønskede lagtykkelse. Overfladen filtes eller pudses, hvis den skal males, eller efterlades ru til færdigbehandling med f.eks. indfarvet slutpuds.

Armeringspuds: Påfør materialet i en lagtykkelse på 4-5 mm. Placér glasfiberarmeringsnet i hjørnerne ved vinduer og døre, og indstøb derefter armeringsnet, så det dækker hele fladen. Armeringsnettet skal ligge i den yderste tredjedel af armeringslaget. Dagen efter påføres 2-3 mm hæfte- og klæbemørtel, der efterfølgende pudses/filtses. Den totale lagtykkelse bør være 6-8 mm.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 8°C eller over 30°C.

Efterbehandling

Skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, direkte sol m.m. Efterfølgende overfladebehandling kan udføres, når overfladen er hvidtør. Kan kalkes med kalkmaling/kalkmælk eller males med en mineralsk maling, f.eks. silikatmaling. Overfladebehandlingen skal være diffusionsåben og åndbar, ikke tæt og lagdannende.

Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, der kan forhindre vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste og tørre underlag.

Anvendelsesområder

NHL Hæftemørtel anvendes som tyndt pudslag på gipsplader, spånplader, kalciumsilikatplader, porebeton, krydsfiner, permanent maling m.v. Anvendes desuden som grundings- og hæftemørtel på hårdt afvisende overflader, som beton, hård cementpuds, maskinsten, malede overflader m.m. Ligeledes kan NHL Hæftemørtel anvendes som tynd puds/vandskuringsmørtel og div. reparationsopgaver i murværk og puds. Hvor der er særlig risiko for revnedannelse, kan pudslaget med fordel armeres med et armeringsnet. Kan anvendes såvel udendørs som indendørs.

Er meget anvendelig i ældre bygninger fra før ca. 1950, hvor der stilles krav til renhed, diffusionsåbenhed og forenelighed med de gamle materialer

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:NHL Hæftemørtel Hvid

No Related Posts

Produktbeskrivelse

NHL Hæftemørtel er en diffusionsåben hæfte-, klæbe- og reparationsmørtel fremstillet af St. Astier naturlig hydraulisk kalk (NHL), ovntørret kvartssand, naturlatex (vedhæftningsforbedrende, naturligt og ikke kemisk) og mineralsk tilslag. Skal kun tilsættes vand. Mørtlen kan desuden indfarves med tonemix eller indfarves fra fabrik ved større arbejder.

Mørtlen er meget miljøvenlig, da den optager C02 under hærdningen. Den indeholder ingen farlige stoffer og giver ingen afgasning. Ved at bruge NHL hæftemørtel, opnås et sundt og rent indeklima, til gavn for alle der færdes i det, men specielt folk med astma eller allergi.

NHL Hæftemørtel anvendes som tyndt pudslag på gipsplader, spånplader, kalciumsilikatplader, porebeton, krydsfiner, permanent maling m.v. Anvendes desuden som grundings- og hæftemørtel på hårdt afvisende overflader, som beton, hård cementpuds, maskinsten, malede overflader m.m. Ligeledes kan NHL Hæftemørtel anvendes som tynd puds/vandskuringsmørtel og div. reparationsopgaver i murværk og puds. Hvor der er særlig risiko for revnedannelse, kan pudslaget med fordel armeres med et armeringsnet. Kan anvendes såvel udendørs som indendørs.

Er meget anvendelig i ældre bygninger fra før ca. 1950, hvor der stilles krav til renhed, diffusionsåbenhed og forenelighed med de gamle materialer

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, der kan forhindre vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste og tørre underlag.

Tørmørtlen og ca. 80% af blandevandet tilsættes en egnet tvangsblander. Under en effektiv blanding tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, til der opnås en bearbejdelig og homogen mørtel uden klumper. Manuel blanding kan foretages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris. Blandetiden skal være min. 5 minutter, og der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 2 timer. Der må ikke genoprøres med mere vand.

Påføring: Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller grov tandspartel, afhængigt af underlag, lagtykkelse og opgave. Til større opgaver kan der med fordel anvendes en egnet sprøjte-pudsmaskine.

Tynde pudslag: Ved anvendelse som pudslag (4-8 mm) kan det, specielt på svagt/ikke-sugende underlag, være nødvendigt at udføre opgaven som en 2-lagsbehandling. Første dag påføres hæfteog klæbemørtlen som et grundingslag. Tidligst næste dag påføres næste lag til den ønskede lagtykkelse. Overfladen filtes eller pudses, hvis den skal males, eller efterlades ru til færdigbehandling med f.eks. indfarvet slutpuds.

Armeringspuds: Påfør materialet i en lagtykkelse på 4-5 mm. Placér glasfiberarmeringsnet i hjørnerne ved vinduer og døre, og indstøb derefter armeringsnet, så det dækker hele fladen. Armeringsnettet skal ligge i den yderste tredjedel af armeringslaget. Dagen efter påføres 2-3 mm hæfte- og klæbemørtel, der efterfølgende pudses/filtses. Den totale lagtykkelse bør være 6-8 mm.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 8°C eller over 30°C.

Skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer, direkte sol m.m. Efterfølgende overfladebehandling kan udføres, når overfladen er hvidtør. Kan kalkes med kalkmaling/kalkmælk eller males med en mineralsk maling, f.eks. silikatmaling. Overfladebehandlingen skal være diffusionsåben og åndbar, ikke tæt og lagdannende.

Maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Kalkbaseret klæbemørtel

Kornstørrelse
Dmaks 0,5 mm

Anvendelsestid
Ca. 2 timer, afhængigt af temperatur

Farve
Hvid

Vandtilsætning
4,2-4,5 l pr. 20 kg

Forbrug
1,7 kg pr. m2/mm

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke 2,5 N/mm2 EN 1015-11:2000
Bøjningstrækstyrke 1,7 N/mm2 EN 1015-11:2000
Permabilitet vanddamp µ = 5,2 * UNE-EN 1015-19:1999
Luftindhold 26% EN 1015-7:1999

* meget diffusionsåben

 


 

Information    
Varenr. 160000520  
Pr nr.    
DB-nr.    
Version    

 


 

 {ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 11
DoP 068
DS/EN 998-1
Funktionsmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient µ = 5,2
Varmeledningsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.