Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Pudse- og opmuringsmørtel Receptmørtel KC 20/80/550
Receptmørtel KC 50/50/700

Receptmørtel KC 50/50/700

Receptmørtel KC 35/65/650

Receptmørtel KC 35/65/650

Produkter Pudse- og opmuringsmørtel Receptmørtel KC 20/80/550
Pudse- og opmuringsmørtel

Receptmørtel KC 20/80/550

Varenummer: 100039525P

Opmuringsmørtel

Standardvare

Choose worksite

Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 er et tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement og ovntørret sand med en kontrolleret kornkurve.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Receptmørtel 20/80/550 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 tilsættes ca. 4 l rent vand pr. 25 kg tørmørtel efterfulgt af effektiv blanding i ca. 10 min. i lukket tvangsblander. Blandetiden må maksimalt være 15 min. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt. Hermed opnås optimale mørtelegenskaber. Efter udtømning fra blandemaskinen må iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan anvendes indenfor ca. 1 time.

Udførelse

Opmuring: Til opmuring, fuge- og pudseopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne.

Fugning: Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan der tilsættes op til +70°C varmt blandevand.

Puds: Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste eller trække mørtlen på overfladen. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør inden et arbejde påbegyndes.

Efterbehandling

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendig at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Vinterbyggeri

Til opmuring om vinteren kan mørtlen blandes med varmt vand op til +70°C. Der må ikke tilsættes midler der sænker frysepunktet. Det er vigtigt, at der kun anvendes sten med stor sugeevne. Brug evt. opvarmede sten.

Anvendelsesområder

Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 anvendes såvel ud- som indvendig i aggressivt miljø, til opmuring af kalksandsten, teglstensvægge og blokke i belastede bygningskonstruktioner.

Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 anvendes ligeledes som udkast til svagere mørtler.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Receptmørtel KC 20/80/550

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 er et tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 er sammensat af vægtdoseret hydratkalk, cement og ovntørret sand med en kontrolleret kornkurve.

Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 anvendes såvel ud- som indvendig i aggressivt miljø, til opmuring af kalksandsten, teglstensvægge og blokke i belastede bygningskonstruktioner.

Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 anvendes ligeledes som udkast til svagere mørtler.

Marlon Receptmørtel KC 20/80/550 tilsættes ca. 4 l rent vand pr. 25 kg tørmørtel efterfulgt af effektiv blanding i ca. 10 min. i lukket tvangsblander. Blandetiden må maksimalt være 15 min. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt. Hermed opnås optimale mørtelegenskaber. Efter udtømning fra blandemaskinen må iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan anvendes indenfor ca. 1 time.

Opmuring: Til opmuring, fuge- og pudseopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Murværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne.

Fugning: Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan der tilsættes op til +70°C varmt blandevand.

Puds: Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste eller trække mørtlen på overfladen. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør inden et arbejde påbegyndes.

Mørtlens lave vandindhold gør det unødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendig at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

Til opmuring om vinteren kan mørtlen blandes med varmt vand op til +70°C. Der må ikke tilsættes midler der sænker frysepunktet. Det er vigtigt, at der kun anvendes sten med stor sugeevne. Brug evt. opvarmede sten.

Murfladen skal beskyttes mod slagregnspåvirkninger. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Receptmørtel 20/80/550 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Receptmørtel type G, kalk/cementbaseret tørmørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand, 0-4 mm.

Miljø
Aggressiv

Forbrug
Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten
Fugning: 8-10 kg/m² ved fugedybde på 10-15 mm
Pudsning: Ca. 20 kg/m² ved lagtykkelse på 1 cm
Udkast: Ca. 8 kg/m²

Vandtilsætning
Ca. 4 l pr. 25 kg.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk, big bags samt løst.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke ≥ 4,5 MPa DS/EN 1015-11
Bøjningstrækstyrke ≥ 1,4 MPa DS/EN 1015-11

 


 

Information    
Varenr. 1000395  
DB-nr. 5916473  
Pr nr. 1740714  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000395
EN 998-1
171-03
Pudsemørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug

 


 

Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusionskoefficient NPD
Vedhæftning NPD
Varmeledningsevne NPD
Holdbarhed NPD
Farlige stoffer NPD

 


 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 05
DoP 1000395
EN 998-2
1073-CPR-171-02
Funktionsmørtel type G: Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav

 


 

Trykstyrke 4,5 MPa
Vedhæftningsstyrke NPD
Kloridindhold NPD
Brandbarhed Klasse A1
Vandabsorption NPD
Dampdiffusions koefficient NPD
Varmeledningsevne NPD
Holdbarhed NPD
Farlige stoffer NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.