Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Specialbeton Spaltebeton F60
Bjælkemørtel

Bjælkemørtel

Produkter Specialbeton Spaltebeton F60
Specialbeton

Spaltebeton F60

Varenummer: 100037325

Letflydende højstyrkebeton

Standardvare

Choose worksite

Marlon Spaltebeton F60 er et færdigblandet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, mineralske bindemidler, fibre, additiver og ovntørret kvartssand. Marlon Spaltebeton F60 fremtræder i blandet tilstand som en letflydende beton.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Spaltebeton kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Spaltebeton F60 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon Spaltebeton F60 blandes i en egnet blandemaskine i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine, tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes til der opnås en god plastisk/letflydende konsistens. Der bør ikke blandes mere beton, end der kan bruges inden for max. 45 min.

Udførelse

Marlon Spaltebeton F60 hældes ned i spaltefugen fra en kande med egnet tud, der passer ned i spaltefugen. Marlon Spaltebeton F60 hældes i og overfyldes med ca. 5 mm afrundet overhøjde, således væsker fra produktionen kan løbe fra de nu lukkede spalteåbninger. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader svummes med Marlon Hæftesvumme CP (se separat datablad) hvorefter Marlon Spaltebeton F60 støbes ”vådt i vådt”. Reparationen efterglittes med egnet stålspartel eller pigrulle. Marlon Spaltebeton F60 kan også kostes let i overfladen for at opnå en skridsikker finish.

Efterbehandling

Den ny støbte beton må ikke udsættes for belastninger de første hærdedøgn, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for snavs, fedt, cementslam og andre løse partikler. Spalterne kan med fordel højtryksrenses og derefter påføres grovrens med børste eller sprøjte - enten som en 15% saltsyreopløsning eller et alkalisk groft rensemiddel. Lad det virke og skyl efter med rent vand. Spalterne skal forvandes og have en tilpas svagtsugende overflade. Der monteres bagstop, fugebånd eller PU fugeskum imellem de rengjorte spalter, ca. 30 mm fra overkant spalte. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader, afrenses efter samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Det er vigtigt at fjerne løst og nedbrudt beton, således der opnås bedst mulig vedhæftning.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Spaltebeton F60

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Spaltebeton F60 er et færdigblandet tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet er fremstillet af portlandcement, mineralske bindemidler, fibre, additiver og ovntørret kvartssand. Marlon Spaltebeton F60 fremtræder i blandet tilstand som en letflydende beton.

  • Fiberforstærket
  • Høj styrke
  • Letflydende, nem at arbejde med
  • Pumpbar
  • Skal kun tilsættes vand

Underlaget skal være velegnet og rengjort for snavs, fedt, cementslam og andre løse partikler. Spalterne kan med fordel højtryksrenses og derefter påføres grovrens med børste eller sprøjte - enten som en 15% saltsyreopløsning eller et alkalisk groft rensemiddel. Lad det virke og skyl efter med rent vand. Spalterne skal forvandes og have en tilpas svagtsugende overflade. Der monteres bagstop, fugebånd eller PU fugeskum imellem de rengjorte spalter, ca. 30 mm fra overkant spalte. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader, afrenses efter samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Det er vigtigt at fjerne løst og nedbrudt beton, således der opnås bedst mulig vedhæftning.

Marlon Spaltebeton F60 blandes i en egnet blandemaskine i mindst 5 min. Manuel blanding kan udføres i balje/spand med en boremaskine påsat piskeris. Ved blanding med boremaskine, tilsættes vandet først i baljen, hvorefter tørpulveret tilsættes under blanding. Der blandes til der opnås en god plastisk/letflydende konsistens. Der bør ikke blandes mere beton, end der kan bruges inden for max. 45 min.

Marlon Spaltebeton F60 hældes ned i spaltefugen fra en kande med egnet tud, der passer ned i spaltefugen. Marlon Spaltebeton F60 hældes i og overfyldes med ca. 5 mm afrundet overhøjde, således væsker fra produktionen kan løbe fra de nu lukkede spalteåbninger. Reparationer omkring foderpladser og andre nedbrudte overflader svummes med Marlon Hæftesvumme CP (se separat datablad) hvorefter Marlon Spaltebeton F60 støbes ”vådt i vådt”. Reparationen efterglittes med egnet stålspartel eller pigrulle. Marlon Spaltebeton F60 kan også kostes let i overfladen for at opnå en skridsikker finish.

Den ny støbte beton må ikke udsættes for belastninger de første hærdedøgn, og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje rumtemperaturer, solbestråling m.m.

Støbeopgaver bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon Spaltebeton F60 tåler ikke frost i afbindings- og hærdeperioden.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Spaltebeton kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Spaltebeton F60 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Fiberforstærket, cementbaseret letflydende højstyrkebeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret kvartssand.

Tilsætningsstoffer
Plastificerende og stabiliserende additiver.

Bindemiddel
Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Vandtilsætning
16-17% af tørpulvervægten. (4-4,3 l pr. 25 kg).

Udlægningstemperatur
Mellem +5°C og +30°C.

Udbytte
Ca. 13 l pr 25 kg.

Konsistens
Plastisk/flyendende.

Holdbarhed
Min. 12 mdr. ved korrekt lagring under tørre og velegnede forhold i uåbnet original emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 60 MPa DS 1015-1
Densitet (våd) Ca. 2100 kg/m³ DS 1015-7
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 8,0 MPa DS 1015-11
Konsistens Let flydende TI-B18(86)
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  
Kloridindhold 0,02 mas % af mørtel DS 423.28

 


 

Information    
Varenr. 1000373  
Pr nr. 2481275  
Version 06.15 erst. -  

 


 

{ce}

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000373
DS/EN 13813
CT-C60-F6
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs i bygninger.

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C60
Bøjningsstyrke F6
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.