Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Betonrenovering Polymerbeton
Vådsprøjtebeton

Vådsprøjtebeton

Reparationsbeton R4

Reparationsbeton R4

Produkter Betonrenovering Polymerbeton
Betonrenovering

Polymerbeton

Varenummer: 100037025

Reparations- og profileringsbeton

Standardvare

Choose worksite

Marlon Polymerbeton er et færdigblandet tørmørtel produkt, der kun skal tilsættes rent vand, efterfulgt af en effektiv blanding. Produktet er sammensat af portlandcement, pozzolaner, polymer, plastificerende og svindreducerende additiver samt ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Polymerbeton findes i to typer med en (Dmaks) kornstørrelse på hhv. 0-2 og 0-4 mm. Marlon Polymerbeton fremtræder i blandet tilstand som en plastisk/flydende masse der bevist er sammensat til en stærk, tæt mørtel/beton med lavt svind og optimal vedhæftning til underlaget. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

Specifikationer
Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Polymerbeton kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Polymerbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og tyktflydende masse. Blanding kan også foretages i en egnet blandemaskine.

Udførelse

Marlon Polymerbeton kan retningsgivende udlægges i lagtykkelser mellem 5 og 70 mm, afhængigt af type. Ved større lagtykkelser kan et tilslag af større stenfraktioner på op til 15 % tilsættes. Under normale forhold, ved +20°C, er forarbejdningstiden ca. 30 min. Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil forkorte forarbejdnings- og hærdetiden. I tvivlstilfælde anbefales en prøveudlægning.

Efterbehandling

Den nystøbte betonbelægning må ikke udsættes for belastninger og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring, med tætsluttende plastik eller velegnet curing.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler ved ruhugning, sandblæsning eller lignende. Marlon anbefaler, at underlaget godkendes af rådgiver eller tilsyn inden udstøbning påbegyndes.

Anvendelsesområder

Marlon Polymerbeton anvendes bl.a. som profileringsbeton på brodæk, støbeopgaver på altaner, parkeringskældre m.m. samt til vidt forskellige reparations- og støbe opgaver, hvor der kræves en stærk højstyrkebeton med lavt svind. Marlon Polymerbeton kan anvendes i ekstra aggressivt miljø og sikrer med sin tilsætning af latex en fremragende vedhæftning til underlaget.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Polymerbeton

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Polymerbeton er et færdigblandet tørmørtel produkt, der kun skal tilsættes rent vand, efterfulgt af en effektiv blanding. Produktet er sammensat af portlandcement, pozzolaner, polymer, plastificerende og svindreducerende additiver samt ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Polymerbeton findes i to typer med en (Dmaks) kornstørrelse på hhv. 0-2 og 0-4 mm. Marlon Polymerbeton fremtræder i blandet tilstand som en plastisk/flydende masse der bevist er sammensat til en stærk, tæt mørtel/beton med lavt svind og optimal vedhæftning til underlaget. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressivt miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

  • Svindkompenseret
  • Latex-modificeret
  • Særdeles god vedhæftning
  • Skal kun tilsættes vand

Marlon Polymerbeton anvendes bl.a. som profileringsbeton på brodæk, støbeopgaver på altaner, parkeringskældre m.m. samt til vidt forskellige reparations- og støbe opgaver, hvor der kræves en stærk højstyrkebeton med lavt svind. Marlon Polymerbeton kan anvendes i ekstra aggressivt miljø og sikrer med sin tilsætning af latex en fremragende vedhæftning til underlaget.

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler ved ruhugning, sandblæsning eller lignende. Marlon anbefaler, at underlaget godkendes af rådgiver eller tilsyn inden udstøbning påbegyndes.

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at ¾ af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og tyktflydende masse. Blanding kan også foretages i en egnet blandemaskine.

Marlon Polymerbeton kan retningsgivende udlægges i lagtykkelser mellem 5 og 70 mm, afhængigt af type. Ved større lagtykkelser kan et tilslag af større stenfraktioner på op til 15 % tilsættes. Under normale forhold, ved +20°C, er forarbejdningstiden ca. 30 min. Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil forkorte forarbejdnings- og hærdetiden. I tvivlstilfælde anbefales en prøveudlægning.

Den nystøbte betonbelægning må ikke udsættes for belastninger og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring, med tætsluttende plastik eller velegnet curing.

Marlon Polymerbeton bør ikke anvendes ved temperaturer under +5°C. Marlon Polymerbeton tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Polymerbeton kan kun fjernes mekanisk.

Marlon Polymerbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Cementbaseret tørbeton med plasttilsætning.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer
Polymer, plastificerende og svindreducerende additiver.

Miljø
Ekstra aggressivt.

Vandtilsætning
0-2: Ca. 2,4 l pr. 25 kg sæk.
0-4: Ca. 2,3 l pr. 25 kg sæk.

Åbningstid
Ca. 30 min., afhængigt af temperatur.

Udbytte
Ca. 12 l pr. 25 kg.

Lagtykkelse
0-2: 5-30 mm. Retningsgivende.
0-4: 10-60 mm. Retningsgivende.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk samt big bags.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 50 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 6 MPa DS/EN 12190
Densitet (våd) 2220 kg/m³ EN 1015-6
Vedhæftningsstyrke ≥ 2,6 MPa DS/EN 1015-7
Kromatindhold < 2 mg/kg cement  

 


 

Information    
Varenr. 0-2 1000365  
Varenr. 0-4
1000370  
Pr nr. 1741063  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

{ce}

 

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 14
DoP 1000365
EN 1504-3
1073
Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.

 


 

Trykstyrke > 45 MPa class R4
Kloridindhold ≤ 0,05 %
Vedhæftning ≥ 2,0 MPa
Karbonatisering Bestået
Elasticitetsmodul ≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption ≤ 0,5 kg x m-2 x h-5
Farlige stoffer I overenstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne Klasse A1

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.