Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Bjælkemørtel

Bjælkemørtel

Injektion C60

Injektion C60

Produkter Specialbeton Lynbeton
Specialbeton

Lynbeton

Varenummer: 100056025P

Hurtighærdende støbebeton

Standardvare

Choose worksite

Marlon Lynbeton er en cementbaseret, hurtighærdende støbebeton til opgaver hvor der ønskes en kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon Lynbeton er sammensat af hurtighærdende specialcement, tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve, klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Lynbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetssikringen.

Blanding

Marlon Lynbeton tilsættes ca. 2,75 l rent vand pr. 25 kg tørbeton. Ca. 80% af blandevandet hældes først i en egnet tvangsblander eller blandekar/balje og derefter tilsættes tørpulveret. Under effektiv blandingen tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, til der opnås en letbearbejdelig beton. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris. Blandetiden skal være min. 3 min.

Udførelse

Marlon Lynbeton skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er væsentligt hurtigere end traditionelle mørtler. Åbningstiden er ca. 15 – 20 min ved +20°C. Højere temperatur vil forkorte og lavere temperatur vil forlænge, både åbnings- og hærdetiden. Ved udlægningen skal der tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinjer som ved almindelig betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken, hærdetiden og øge tendenser til svindrevner.

Efterbehandling

Nyudlagt støbebeton skal beskyttes mod for hurtig udtørring de første 12-15 timer ved hjælp af tætsluttende plastfolie eller velegnet curing.

Forarbejde

Før et reparations- eller støbearbejde påbegyndes, skal man sikre et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet, og der er rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Er underlaget sugende, skal der forvandes så der opnåes en tilpas svagtsugende overflade. Alternativt kan der anvendes Primer FL, eller underlaget svummes med Marlon Hæftesvumme CP (se seperat datablad) for at give den størst mulige vedhæftning.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Lynbeton

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon Lynbeton er en cementbaseret, hurtighærdende støbebeton til opgaver hvor der ønskes en kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon Lynbeton er sammensat af hurtighærdende specialcement, tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve, klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

  • Hurtig afbinding
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Ud- og indvendig brug
  • Skal kun tilsættes vand

Før et reparations- eller støbearbejde påbegyndes, skal man sikre et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet, og der er rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Er underlaget sugende, skal der forvandes så der opnåes en tilpas svagtsugende overflade. Alternativt kan der anvendes Primer FL, eller underlaget svummes med Marlon Hæftesvumme CP (se seperat datablad) for at give den størst mulige vedhæftning.

Marlon Lynbeton tilsættes ca. 2,75 l rent vand pr. 25 kg tørbeton. Ca. 80% af blandevandet hældes først i en egnet tvangsblander eller blandekar/balje og derefter tilsættes tørpulveret. Under effektiv blandingen tilsættes/efterjusteres der med den resterende vandmængde, til der opnås en letbearbejdelig beton. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris. Blandetiden skal være min. 3 min.

Marlon Lynbeton skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er væsentligt hurtigere end traditionelle mørtler. Åbningstiden er ca. 15 – 20 min ved +20°C. Højere temperatur vil forkorte og lavere temperatur vil forlænge, både åbnings- og hærdetiden. Ved udlægningen skal der tages hensyn til svind- og dilatationsfuger efter samme retningslinjer som ved almindelig betonstøbning. Tilsættes der mere vand end beskrevet, vil dette nedsætte styrken, hærdetiden og øge tendenser til svindrevner.

Nyudlagt støbebeton skal beskyttes mod for hurtig udtørring de første 12-15 timer ved hjælp af tætsluttende plastfolie eller velegnet curing.

Støbninger bør ikke foretages ved temperaturer under +5ºC. Marlon LynBeton tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Marlon Lynbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetssikringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende, cementbaseret støbe- og reparationsbeton.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, (Dmaks) 4 mm.

Vandtilsætning
2,65-2,85 l pr. 25 kg.

Åbningstid
Ca. 20-30 min. afhængigt af temperatur.

Udbytte
1000 kg tør støbebeton svarer ca. til 475 l våd støbebeton.

Lagtykkelse
Ca. 25-60 mm. Retningsgivende.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 2 timer > 5 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 5 timer > 10 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 1 døgn > 15 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn > 25 MPa DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn > 35 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 7 MPa  
Luftindhold 7-8% DS/EN 1015-7
Konsistens Stiv plastisk - plastisk TI-818(86)
Kloridindhold < 0,05 mas% af mørtel DS/EN 1015-17

 


 

Information    
Varenr. 1000560  
Pr nr. 2481240  
Version 08.21 erst. 08.14  

 


 


{ce}
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 18
DoP 1000560
DS/EN 13813
CT-C35-F5
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse indendørs og til udvendige opgaver.

 


 

Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C35
Bøjningsstyrke F5
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.