Beregn materialeforbrug

Mængdeberegner

Udregn hvor meget du skal bruge af et given produkt

Angiv arealet i m²

Angiv tykkelsen i mm

Angiv antal sten

Angiv arealet i m²

Produkter Flydemørtel TurboFlow 5 HS
TurboFlow 5 HS

TurboFlow 5 HS

Produkter Flydemørtel TurboFlow 5 HS
Flydemørtel

TurboFlow 5 HS

Varenummer: 100029025

Hurtighærdende cementbaseret flydemørtel til specialopgaver

Standardvare

Choose worksite

Marlon TurboFlow 5 HS er en cementbaseret og særdeles hurtighærdende flydemørtel til støbeopgaver, hvor der ønskes en ekstrem kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon TurboFlow 5 HS er sammensat af specialcement, tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand. Er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Specifikationer
Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon TurboFlow 10 HS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Blanding

Marlon TurboFlow 10 HS tilsættes ca. 3,3 l rent vand pr. 25 kg flydemørtel. Blandevandet hældes først op i et egnet blandekar, hvorefter pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes indtil mørtlen fremstår ensartet uden klumper og i en letflydende konsistens.

Udførelse

Marlon TurboFlow 10 HS skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er væsentligt hurtigere end traditionelle mørtler. Åbningstiden er ca. 10- 15 min. ved +20°C, højere temperaturer vil forkorte og lavere temperaturer vil forlænge, både åbnings- og hærdetiden. Ved større lagtykkelser kan et tilslag af større stenfraktioner på 10-15 % iblandes. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner.

Efterbehandling

Ny udlagt flydemørtel skal beskyttes mod for hurtig udtørring de første 12-15 timer ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt metode.

Forarbejde

Inden der påbegyndes et reparations- eller støbearbejde, skal man sikre et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet og rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Er underlaget sugende, skal der forvandes, til en tilpas svagt sugende overflade, således der opnås størst mulig vedhæftning.

Anvendelsesområder

Marlon TurboFlow 10 HS anvendes til ind og udvendige reparationer, udfyldning og regulering af brøndkarme. Kan anvendes som vandstop og til mindre støbeopgaver af ikke bærende og belastede bygningsdele. Begyndende afbinding efter ca. 10 min. og opnår ca. 20 MPa efter kun 1 times hærdetid.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:TurboFlow 5 HS

No Related Posts

Produktbeskrivelse

Marlon TurboFlow 5 HS er en cementbaseret og særdeles hurtighærdende flydemørtel til støbeopgaver, hvor der ønskes en ekstrem kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon TurboFlow 5 HS er sammensat af specialcement, tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand. Er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

  • Særdeles hurtig afbinding
  • Hurtig styrkeudvikling
  • Svindkompenseret
  • Tilsættes kun vand

Marlon TurboFlow 10 HS anvendes til ind og udvendige reparationer, udfyldning og regulering af brøndkarme. Kan anvendes som vandstop og til mindre støbeopgaver af ikke bærende og belastede bygningsdele. Begyndende afbinding efter ca. 10 min. og opnår ca. 20 MPa efter kun 1 times hærdetid.

Inden der påbegyndes et reparations- eller støbearbejde, skal man sikre et velegnet og fast underlag, hvor løstsiddende partikler er fjernet og rengjort for cementslam, olie og anden forurening. Er underlaget sugende, skal der forvandes, til en tilpas svagt sugende overflade, således der opnås størst mulig vedhæftning.

Marlon TurboFlow 10 HS tilsættes ca. 3,3 l rent vand pr. 25 kg flydemørtel. Blandevandet hældes først op i et egnet blandekar, hvorefter pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes indtil mørtlen fremstår ensartet uden klumper og i en letflydende konsistens.

Marlon TurboFlow 10 HS skal anvendes umiddelbart efter blandingen, da afbindingsprocessen er væsentligt hurtigere end traditionelle mørtler. Åbningstiden er ca. 10- 15 min. ved +20°C, højere temperaturer vil forkorte og lavere temperaturer vil forlænge, både åbnings- og hærdetiden. Ved større lagtykkelser kan et tilslag af større stenfraktioner på 10-15 % iblandes. Afhængigt af underlagets karakter kan for store variationer i underlaget medføre svindrevner.

Ny udlagt flydemørtel skal beskyttes mod for hurtig udtørring de første 12-15 timer ved hjælp af tætsluttende plastfolie, sealer eller anden velegnet og godkendt metode.

Støbninger bør ikke foretages ved temperaturer under +5°C. Marlon TurboFlow 10 HS tåler ikke frost i afbindings- og hærdetiden.

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Marlon TurboFlow 10 HS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Hurtighærdende cementbaseret flydemørtel.

Tilslagsmateriale
Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E. (Dmaks) 4 mm.

Vandtilsætning
Ca. 3,3 l pr. 25 kg.

Åbningstid
Ca. 10-15 min. afhængigt af temperatur.

Udbytte
1 kg flydemørtel svarer ca. til 0,5 l vådmørtel.

Lagtykkelse
Ca. 20-200 mm. Retningsgivende.

Lagringstid
Min. 9 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
25 kg plastsæk.

Egenskaber Værdi Metode
Trykstyrke, 28 døgn > 55 MPa DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn > 8 MPa DS/EN 12190

 


 

Information    
Varenr. 1000290  
Pr nr. 4342025  
Version 07.14 erst. 11.12  

 


 

{ce} Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 15
DoP 1000290
DS/EN 13813
CT-C50-F8
Cementbaseret afretningsmateriale til anvendelse i ikke belastede bygninger

 


Reaktion ved brand A1fl
Afgivelse af korroderende stoffer CT
Vandpermeabilitet NPD
Vanddamppermeabilitet NDP
Trykstyrke C50
Bøjningsstyrke F8
Overfladehårdhed NPD
Modstandsevne over for slidtage NPD
Lydisolering NPD
Lydabsorption NPD
Isolans NPD
Kemisk modstandsevne NPD

 

Specialdesignede produkter

Vi laver også skræddersyet tørmørtel af høj kvalitet, så hvis du ikke finder, hvad du søger, er du velkommen til at kontakte os direkte med din forespørgsel.